Logo Табличка кафедри
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 
 
Рядченко Н. Г.

Рядченко Нінель Григорівна народилася 4 червня 1930 р. в смт. Чутово Полтавської обл. Закінчила з відзнакою філологічний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова в 1953 р., у 1953-1956 рр. навчалася в аспірантурі.

Кандидат філологічних наук (1966), доцент (1970). Нагороджена медаллю «За доблестный труд» (1970).

Працювала старшим викладачем кафедри російської мови ОДУ. У 1966 р. після захисту кандидатської дисертації була рекомендована на посаду доцента. 1968 р. – стала доцентом створеної в цьому ж році кафедри загального і слов'янського мовознавства ОДУ, на якій викладала вступ до мовознавства, загальне мовознавство, спецкурси до 2000 р. У 1974-1975 рр. – викладач кафедри російських досліджень Лідського університету (Велика Британія), у 1978-1980 рр. – старший методист Гаванського філіалу Московського інституту російської мови ім. Пушкіна в Республіці Куба.

Значна частина наукових публікацій присвячена історичній лексикології. Основною проблемою досліджень багато років залишались спостереження над внутрішніми та зовнішніми чинниками мовного розвитку.

На даний час знаходиться на пенсії.

1991

1. Комическая метафора в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» // Язык и стиль произведений И. Э. Бабеля, Ю. К. Олеши, И. А. Ильфа и Е. П. Петрова: Сб. науч. тр. – К., 1991. – С. 135-141.

1994

2. Биография и список научных трудов // Кто есть кто в современной русистике / Редакторы: Ю. Караулов, А. Мустайоки. – М.; Хельсинки, 1994. – С. 220-221.
3. Зоонимика // Русская ономастика и ономастика России: Энц. словарь / Под ред. О. Н. Трубачева. – М., 1994. – С. 77-78.
4. Зоонимия русская // Там само. – С. 78-84.
5. Эмотивная лексика в рассказе И. А. Бунина «Легкое дыхание» // Мова та стиль творів І. О. Буніна, М. Г. Куліша, Ю. I. Яновського: Зб. наук, праць. – К., 1994. – С. 27-34.

1996

6. «Вишневі усмішки» – чи можна їх перекласти іншою мовою?: (До питання про перекладність між спорідненими мовами) // Слов'янський збірник – Одеса, 1996. – Вип. 2. – С. 63-68.
7. Лирика Пушкина в украинских переводах // Проблеми аналізу тексту в сучасній науці. Семантика мови і тексту: 5 наук. конф. – Івано-Франківськ, 1996. – Ч. 3: Матеріали круглого столу. – С. 151-161.

1998

8. Н. С. Трубецкой о праславянском языке // Слов'янський збірник. – Одеса, 1998. – Вип. 5. – С. 98-103.

1999

9. Антропонимия как средство раскрытия характера в романе В. В. Набокова «Лолита» // Зап. з ономастики. – Одеса, 1999. – Вип. 2.
– С. 59-64.
10. Наблюдения над новыми английскими заимствованиями в современном русском языке // Мова. – Одеса, 1999. – № 3/4. – С. 66-70.
11. С чего начинается поэт: штрихи к творческой биографии Ивана Рядченко // Південь України. Одеса: 4-й Міжнар. конгрес україністів: Доповіді та повідомлення. – Одеса, 1999. – С. 250-256.

2000

12. Полвека дружбы // У вінок пам'яті про В. В. Фащенка: Спогади. – Одеса, 2000. – С. 20-30.
13. Порт приписки – Одесса: К 75-летию Ивана Рядченко // Літ. Одеса. – Одеса, 2000. – № 1/2. – С. 204-213.

2001

14. От составителя: Предисловие // Рядченко И. Короткий праздник жизни: Лирика. – Одесса, 2001. – С. 3-15.