Logo Табличка кафедри
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 
 
Фото Ю. О. Карпенка
Наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України
Юрія Олександровича Карпенка
(1929-2009)

Рішення

учасників Наукових читань пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (1929-2009)

(7-9 жовтня 2010 року, Одеса)

Констатуючи, що Наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка відбулися успішно та на високому організаційному рівні, колектив цього міжнародного наукового форуму постановляє наступне.

  1. Наукові читання слід вважати Першими Карпенківскими науковими читаннями і надалі заснувати традицію їх регулярного проведення.

  2. Доцільно проводити Карпенківські наукові читання по черзі на базі тих мовознавчих кафедр ОНУ ім. І. І. Мечникова, які у свій час послідовно очолював проф. Ю. О. Карпенко.

  3. Звернутися до колег з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з пропозицією, щоб одні із таких меморіальних наукових читань були проведені також на базі цього університету, з якого почався науковий шлях Ю. О. Карпенка і в якому він залишив яскраву пам’ять про себе як про талановитого науковця та як про непересічну особистість.

  4. Звернутися до Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України з пропозицією, щоб одна з наступних ономастичних конференцій була проведена на базі філологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, де Ю. О. Карпенко сформував Одеську ономастичну школу.

  5. Схвалити і підтримати ініціативу філологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова про запровадження іменної студентської стипендії імені члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка.

  6. Першу таку стипендію доцільно буде присудити одному з найкращих студентів, що спеціалізуються при кафедрі загального і слов’янського мовознавства ОНУ ім. І. І. Мечникова, засновником якої був проф. Ю. О. Карпенко.

  7. Висловити подяку Оргкомітету Наукових читань та всьому колективу філологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова на чолі з його деканом проф. Є. М. Черноіваненком, а також зокрема членам кафедри загального і слов’янського мовознавства разом з її очільником проф. М. І. Зубовим за велику і плідну організаційну роботу з проведення Наукових читань пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка.