Logo Табличка кафедри
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 
 
Фото М. І. Зубова

Зубов Микола Іванович народився 6 січня 1948 р. в м. Заліщики Тернопільської обл. У 1978 р. закінчив з відзнакою філологічний факультет Одеського державного (нині національний) університету ім. І. І. Мечникова  за фахом російська мова і література. Тоді ж поступив в аспірантуру ОДУ. Кандидатську дисертацію «Древнерусская теонимия: проблема собственного и нарицательного», написану під керівництвом Ю. О. Карпенка, захистив в ОДУ 1982 р. за фахом 10.02.01 (тепер 10.02.02) – російська мова. Працював асистентом кафедри російської мови ОДУ (1982-1984), старшим викладачем кафедри російської мови Вінницького державного педагогічного інституту (1984-1990), доцентом кафедри української мови ОДУ (1990-1991), пізніше завідувачем новоствореної кафедри українознавства (на базі якої пізніше виникла кафедра прикладної лінгвістики), а з 1992 по 1995 рр. працював лектором російської та української мов у Сегедському університеті ім. Йожефа Аттіли (Угорщина). З 1995 р. завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства. Докторську дисертацію «Слов’янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні» із спеціальності 10.02.03 – слов’янські мови захистив 2005 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ. Атестат професора по кафедрі загального і слов’янського мовознавства одержав 2007 р.

Сфера наукових інтересів: слов’янські духовні древності у дзеркалі лінгвотекстологічних даних.

Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 при Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні, а також до складу ДАК МОН України.

Керівник Південного регіонального відділення Українського комітету славістів, головний редактор «Слов’янського збірника», член редколегій кількох наукових видань, серед них і міжнародних. Один із організаторів Кирило-Мефодіївських конференцій.

Учні проф. М. І. Зубова захистили чотири кандидатські дисертації зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова (дві), 10.02.15 – загальне мовознавство (одна), 10.02.03 — слов'янські мови (одна). Нині він – керівник трьох кандидатських дисертацій та науковий консультант одного докторанта Кіровоградського педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

Список основних публікацій проф. М. І. Зубова
Зовнішні посилання: