Logo Табличка кафедри
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 
 
 

Аделаїда Костянтинівна Смольська
(22.12.1927, м. Уфа – 10.06.2004, м. Одеса)

Фото А. К. СмольськоїСмольська Аделаїда Костянтинівна – філолог-славіст, доктор філологічних наук, професор кафедри загального і слов’янського мовознавства Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

Народилася в сім’ї військовослужбовця, її мати була вчителькою математики. Середню школу А. К. Смольська закінчила в м. Ірбіт Свердловської області в 1945 р. і в тому ж році поступила на філологічний факультет Уральського університету в Свердловську (Єкатеринбурзі). На другому курсі навчалась у Харківському університеті, а з вересня 1947 р. – в Одеському державному (нині національному) університеті, який закінчила 1950 р.

У 1950-1953 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі російської мови Одеського педагогічного інституту, де її керівником був проф. С. П. Дудкін. З 1953 по 1953 рр. працювала старшим викладачем кафедри російської мови педінституту в Станіславі (Івано-Франківську).

В 1956 р. захистила в Одеському університеті кандидатську дисертацію «Суффиксы эмоциональной оценки в языке произведений А. М. Горького» і з вересня 1956 р. стала старшим викладачем, а з 1963 р. доцентом кафедри російської мови Одеського університету. Працюючи на цій кафедрі, ввійшла в колектив дериватологів, які під керівництвом проф. Н. І. Букатевича досліджували історичне словотворення російської мови.

Після створення в 1968 р. кафедри загального і слов’янського мовознавства в Одеському державному  університеті ім. І. І. Мечникова стає доцентом цієї кафедри.

У 1993 р. захистила в Московському університеті докторську дисертацію «Развитие именного словообразования в сербскохорватском языке», яка була затверджена Інститутом мовознавства НАНУ і ВАК України. З 1994 р. А. К. Смольська і до останніх днів свого життя – професор кафедри загального і слов’янського мовознавства, де викладає дисципліни славістичного циклу (старослов’янська мова, вступ до слов’янської філології, сербська мова та ін.).

У формуванні славістичних інтересів А. К. Смольської велику роль відіграли тривалі відрядження в зарубіжні слов’янські країни: в 1965-1968 рр. вона викладала російську мову в Белградському університеті (тогочасна Югославія), а в 1976-1978 рр. – у Пловдивському університеті (Болгарія).

Наукові інтереси А. К. Смольської зосереджені передусім на проблемах словотворення південнослов’янських та східнослов’янських мов: 1971 р. в Одесі була видана праця «Словообразование в славянских языках (конспект лекцій спецкурсу)», а в 1978 р. у Болгарії вийшла книга «Русское словообразование. Имена». У 1998 р. році виходить монографія «Очерки по славянскому словообразованию и морфологии», а в 2001 — «Славянские студии: Сборник статей» (Одесса: Астропринт, 2001. – 228 с.).

У докторській дисертації А. К. Смольської досліджувались актуальні проблеми історичного словотворення сербської і хорватської мов. Користуючись методами функціональної лінгвістики, А. К. Смольська вперше в сербокроатистиці вивчила, окрім словотвірних, також способи номінації осіб, пов’язані з іншими рівнями мови.

Працювала також над проблемами граматичних категорій, взаємодією семантичних і граматичних категорій, історією слов’янознавства, опублікувала статті, присвячені старослов’янським пам’яткам, міфології південних слов’ян, сербським слідам у топонімії України.

А. К. Смольська відомий славіст, всього  нею опубліковано понад 130 робіт. Брала участь у Міжнародних з’їздах славістів у Празі (1968), Києві (1983), Братиславі (1993), Кракові (1998), була учасницею багатьох міжнародних конференцій в Україні, Білорусії, Росії, Болгарії, Югославії.

Вона також стала ініціатором і активним організатором міжнародних Кирило-Мефодіївських конференцій, які з 1995 р. регулярно відбуваються в Одесі і завершуються виданням «Слов’янського збірника», відомого уже не тільки в Україні, але й за її межами.

В Одеському університеті А. К. Смольська успішно керувала аспірантами, науковою роботою студентів, виявила себе не тільки як науковець, але й організатор науки.

У 2003 р. виповнилося 50 років педагогічної та наукової діяльності А. К. Смольської, із яких 45 років пов’язані з Одеським національним університетом ім. І. І. Мечникова.

Педагогічну діяльність А. К. Смольської Міністерство вищої освіти СРСР відзначило Почесною грамотою. За розвиток наукових і культурних зв’язків між Україною і Болгарією уряд Болгарії нагородив А. К. Смольську медаллю «1300 років Болгарії».

 

Бібл.: Список наукових та науково-методичних праць доктора філологічних наук, професора кафедри загального і слов’янського мовознавства Смольської А. К. // Слов’янський збірник. – Одеса: Астропринт, 1996. – Вип. I-II; Славянские студии: Сборник статей. – Одесса: Астропринт, 2001. – 228 с

 

Літ-ра: Біографія доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської // Слов’янський збірник. – Одеса: Астропринт, 1996. – Вип. III; Ювілейне привітання професору А. К. Смольській // Філологічний вісник. – Одеса. – 29.12.1997. – № 8; Романова Ольга. По стопам славянских просветителей (о юбилее А. К. Смольской) // Вечерняя Одесса. – 26.05.1998.